Kontakt

mail: info@stampe-tdk.com

Telefon: +45 4640 3609
Om illustrationen:

Illustrationen har altid været en vigtig måde at kommunikere metoder, idéer, erfaringer og fortællinger til andre mennesker.

Den tegnede beskrivelse har den fordel, at den kan koncentrere informationen ned til det essentielle, altså kun det som er vigtigt for bekrivelsen uden forstyrrelser.

Illustrationen som værktøj involverer ikke ord og bygger derfor på vores visuelle forståelse af vores omgivelser. Altså en lagt tidligere og mere tilgængelig akumuleret viden end den abstrakte, tilegnet igennem bogstaver og ord. Vor tilegnede viden igennem øjet har ligeledes den fordel, at den i meget stor grad har meget til fælles med det som andre ser og er derved en unikt fælles information, som kan bruges på tværs af eller understøttende for det talte/skrevne sprog.

Illustrationens fordele er, at vi hurtigt forstår den visuelle information, hvilket i vejledningen betyder, at brugeren hurtigt kan anvende og forstå funktionen, af et produkt eller en metode.

Det siges at:

Hvis du hører noget, glemmer du det.

Hvis du ser noget, husker du det.

Hvis du prøver noget, kan du det.

Illsutrationen kan ved at refererer til vores motoriske hukommelse, f.eks hvordan man holder/bruger en skruetrækker, give os en oplevelse af at erfare handling, vi ser igennem øjet. Hvilket medfører genkendelse, større tryghed og derved mere korrekt udført handling/håndtering.

Jagtscene fra væg i Lascaux grotten i frankrig.

ca. 17.300 år gl.

Udskiftning af batteri

ca. hvert 2. år